top of page
  • Foto del escritorescola imaxinada

Construindo coas formas/ Construyendo con formas

Actualizado: 19 oct 2020

Esta proposta incide na importancia da educación visual e espacial a través da arte e da arquitectura. Imos traballar a construción a partir da elaboración dunha serie de módulos feitos de forma moi sinxela. Lembremos que, durante a infancia, a construción é tan natural como o debuxo e é importante atender o impulso que todos os nenos e nenas teñen por construír mentres aprenden.

Recompilamos primeiro papeis con fotografías de revistas, imaxes que vos interesen de moblaxe, animais, personaxes, tamén podemos empregar papeis en branco con texturas coa técnica de frottage... Con todo este material, cortamos tiras de 10 cms. de ancho aproximadamente e imos facendo formas, pegando os extremos, como as que se ven nas imaxes: bandas redondas, cadradas, ovaladas, estreladas etc. Con esas formas tridimensionais construímos as nosas composicións: torres, edificios etc.


Ademais do compoñente construtivo, gustaríanos sinalar que intervén un compoñente estético que vai vir marcado pola elección das tramas dos papeis, as cores, os ocos, os volumes, as luces e as sombras que se xeran nas nosas composicións, e que axudan a desenvolver a nosa intelixencia espacial e visual.


A maiores, as nosas creacións poden servir para proxectar edificios ou estruturas que dean resposta a necesidades da infancia e problemas sociais que eles e elas perciben. Trátase de formar unha cidadanía crítica e participativa coas problemáticas da vida en comunidade, que lles permita demandar espazos de calidade no futuro.

---

Esta propuesta incide en la importancia de la educación visual y espacial a través del arte y de la arquitectura. Vamos a trabajar la construcción a partir de la elaboración de una serie de módulos hechos de forma muy sencilla. Recordemos que, durante la infancia, la construcción es tan natural como el dibujo y es importante atender el impulso que todos los niños y niñas tienen por construir mientras aprenden.


Recopilamos primero papeles con fotografías de revistas, imágenes que os interesen de mobiliario, animales, personajes, etc., también podemos emplear papeles en blanco con texturas con la técnica de frottage... Con todo este material, cortamos tiras de 10 cms. de ancho aproximadamente y hacemos formas, pegando los extremos, como las que se ven en las imágenes: bandas redondas, cuadradas, ovaladas, estrelladas, etc. Con esas formas tridimensionales construimos nuestras composiciones: torres, edificios, etc.


Además del componente constructivo, nos gustaría señalar que interviene un componente estético que va a venir marcado por la elección de las tramas de los papeles, los colores, los huecos, los volúmenes, las luces y las sombras que se generan en nuestras composiciones, y que ayudan a desarrollar nuestra inteligencia espacial y visual.


A mayores, nuestras creaciones pueden servir para proyectar edificios o estructuras que den respuesta a necesidades de la infancia y problemas sociales que ellos y ellas perciben. Se trata de formar una ciudadanía crítica y participativa con las problemáticas de la vida en comunidad, que les permita demandar espacios de calidad en el futuro.
531 visualizaciones2 comentarios

2 commentaires


escola imaxinada
escola imaxinada
28 avr. 2020

Muchas gracias Sílvia, nosotros estamos encantados de que te gusten las propuestas.

Un abrazo

J'aime

Sílvia Majoral
Sílvia Majoral
03 avr. 2020

Hola!

Cuando creo que ya no podéis maravillarme más... Pues sí- Demostráis tanta sensibilidad en las propuestas, tanta imaginación, tanto... Me faltan palabras para felicitaros.

Espero que estéis bien y gracias por compartir estas ideas maravillosas


Sílvia

J'aime
bottom of page