• escola imaxinada

Unha portada para Dewey /Una portada para Dewey

Updated: Oct 4Cando soubemos que se ía publicar Experiencia e educación de John Dewey por primeira vez en galego (Biblioteca de Pedagoxía, Kalandraka editora), puxémonos moi contentos e quixémos compartilo cun grupo de nenos e nenas de terceiro de primaria da escola Anexa para que nos axudaran a pensar ideas sobre cal sería a súa portada. Era, ademais, unha boa oportunidade para reflexionar sobre como se fai un libro poñéndonos na pel dun deseñador e, dacordo as ideas de Dewey, "aprender facendo".


Primeiramente levamos outros títulos da colección á aula, e tamén outros libros doutras coleccións para que as compararan. Observamos que había elementos que se repetían en cada unha delas, como o tamaño, a banda de cor enriba da imaxe, o tipo de letra, etc. Introducimos así o concepto de "formato" (entendido como o conxunto de detalles que se empregan para distinguir unha colección doutra).


Formulamos a proposta de deseñar a portada. Para preparar o soporte coas dimensións da nosa cuberta, situamos un papel sobre un libro da colección e ímolo dobrando, coma unha funda, de tal xeito que as dobreces marcan a cuberta, o lombo, a contracuberta e as solapas. Despois retiramos o papel do libro e cortamos o sobrante.


Sobre a temática da portada explicamos brevemente as ideas de Dewy dunha escola conectada coa vida, e formulamos a pregunta: que actividades vos gustaría que se incorporaran á escola?

Así, desde o debuxo como utopía, entendido como posibilidade transformadora, e empregando de materiais pasteis ao óleo, os nenos e nenas comezaron a imaxinar outra escola.

----

Cuando nos enteramos que se iba a publicar Experiencia y educación de John Dewey por primera vez en gallego (Kalandraka editora), nos pusimos muy contentos y lo quisimos trasladar a un grupo de niños y niñas de tercero de primaria de la escuela Anexa para ayudarnos a pensar ideas sobre cuál sería su portada. Era, además, una buena oportunidad para reflexionar sobre cómo se hace un libro poniéndonos en la piel de un diseñador y, de acuerdo las ideas de Dewey, "aprender haciendo"


Primero llevamos otros títulos de la colección al aula, y también otros libros de otras colecciones para compararlas. Observamos que había elementos que se repetían en cada una de ellas, como el tamaño, la banda de color arriba de la imagen, el tipo de letra, etc. Introducimos así el concepto de "formato" (entendido como el conjunto de detalles que se emplean para distinguir una colección de otra).


Planteamos la propuesta de diseñar la portada. Para preparar el soporte con las dimensiones de nuestra cubierta, colocamos un papel sobre un libro de la colección y lo vamos doblando, como una funda, de tal manera que las dobleces marcan la cubierta, el lomo, la contracuberta y las solapas. Después retiramos el papel del libro y cortamos el sobrante.


Sobre la temática de la portada explicamos brevemente las ideas de Dewey de una escuela conectada con la vida, y formulamos la pregunta: que actividades os gustaría que se incorporen a la escuela? Así, desde el dibujo como utopía, entendido como posibilidad transformadora, y empleando como materiales pasteles al óleo, los niños y niñas comenzaron a imaginar otra escuela.


Visualizando o concepto de "formato" a partir de 2 coleccións de libros

Biblioteca de Pedagoxía (Kalandraka) e Libros para mañá (Catroventos (GAL) e Media Vaca (ES))64 views
 

©2020 escola imaxinada