top of page
  • Foto del escritorescola imaxinada

O debuxo animado / El dibujo animado

Actualizado: 23 mar 2021


Partindo da premisa de que á infancia lles atrae o cinema –desde a perspectiva da cámara escura, a imaxe en movemento, as sombras, etc.-, traballamos o concepto de fotograma como fragmento dunha secuencia máis ampla que, ao ser visualizada a unha determinada frecuencia, logra xerar a sensación de movemento no espectador.


Pódese traballar a animación con distintos medios como retroproxectores, ou unha luz e unha lente proxectada. Para esta proposta, traballamos cun proxector do avó dunha alumna; o Cinema NIC. Este invento, deseñado nos anos 30 do século XX e inspirado na lanterna máxica, foi ideado para que os nenos puidesen ver películas animadas e crear as súas propias, debuxando sobre tiras con papel traslucido que se arrastraban ao virar unha manivela.


Interésanos o carácter propedéutico do medio empregado e a súa produción artesanal e económica en recursos. As persoas adultas proxectan unha película realizada por elas e, a continuación, estenden varias tiras de papel no chan, para que os nenos e nenas realicen a súa propia secuencia. Utilizan rotuladores sobre as tiras de papel cebola, que logo proxectan ao mesmo tempo que narran a historia. Nesta proposta, o medio serve ao mesmo tempo como proxector, pero tamén como cámara que recolle, a través do debuxo, os mundos reais e imaxinarios de quen participa nela.


 

EL DIBUJO ANIMADO


Partiendo de la premisa de que a la infancia les atrae el cine –desde la perspectiva de la cámara oscura, la imagen en movimiento, las sombras, etc.-, trabajamos el concepto de fotograma como fragmento de una secuencia más amplia que, al ser visualizada a una determinada frecuencia, logra generar la sensación de movimiento en el espectador.


Se puede trabajar la animación con distintos medios como retroproyectores, o una luz y una lente proyectada. Para esta propuesta, trabajamos con un proyector del abuelo de una alumna; el Cine NIC. Este invento, diseñado en los años 30 del siglo XX e inspirado en la linterna mágica, fue ideado para que los niños pudieran ver películas animadas y crear las suyas propias, dibujando sobre tiras con papel traslucido que se arrastraban al girar una manivela.


Nos interesa el carácter propedéutico del medio empleado y su producción artesanal y económica en recursos. Las personas adultas proyectan una película realizada por ellas y, a continuación, extienden varias tiras de papel en el suelo, para que los niños y niñas realicen su propia secuencia. Utilizan rotuladores sobre las tiras de papel cebolla, que luego proyectan al mismo tiempo que narran la historia. En esta propuesta, el medio sirve al mismo tiempo como proyector, pero también como cámara que recoge, a través del dibujo, los mundos reales e imaginarios de quienes participan en ella.
287 visualizaciones0 comentarios

Comentários


bottom of page