top of page
  • Foto del escritorescola imaxinada

O debuxo de hipótese / El dibujo de hipótesis

Actualizado: 7 may 2022

O debuxo de hipótese utilizámolo moitas veces para dar comezo a un proxecto. Iníciase cunha pregunta sobre aquilo que queremos investigar: como chega a auga á fonte?, como tecen as teas as arañas?, por que cheiran as flores?, como é o corpo por dentro? As hipóteses mostran os límites da nosa experiencia e móvennos a amplialos; axudan a identificar ideas previas e a definir ou orientar a investigación. O debuxo, así exposto, fai visible o noso pensamento de forma inmediata en aspectos que son difíciles de verbalizar e serve de mapa para a reflexión.


Nesta proposta proxectamos o debuxo de hipótese nun papel de gran formato no chan. Sobre el, aliñados no centro, situamos diferentes elementos, (de orixe vexetal, mineral e animal), que recollemos dun paseo pola praia (e que despois retornaremos ao seu lugar coa nosa bolsa da natureza). Coma se fósemos naturalistas, introducimos unha actitude de curiosidade cara a eses elementos a través de preguntas: que son? de onde veñen? a quen pertencen? como xurdiron?... Algúns elementos non sabiamos moi ben que eran ou de onde procedían, pero entre todos expomos hipóteses sobre esas cuestións que trasladamos de forma gráfica no papel.

Un dos elementos identificámolo rapidamente: era unha pluma, pero de que ave? e onde viviría? como sería o seu niño?... Doutro elemento pescudamos que podía ser un ovo dun elasmobranquios (unha raia ou unha quenlla), pero iso fixo que xurdisen aínda máis preguntas sobre que animal sería?, de que tamaño?, que comería?...

Utilizando o carboncillo como medio trazador, o mural empezou a encherse de debuxos de hipótese que abrían novas preguntas e servíanos para reflexionar sobre o mundo natural que nos rodea. Desta forma, o debuxo mural convértese tamén nunha acción motivadora que nos permite iniciar distintos proxectos con outros materiais. Neste caso continuamos un proxecto de aves a través do debuxo e o barro empregando libros informativos para ampliar o noso coñecemento.


 

El dibujo de hipótesis


El dibujo de hipótesis lo utilizamos muchas veces para dar comienzo a un proyecto. Se inicia con una pregunta sobre aquello que queremos investigar: ¿cómo llega el agua a la fuente?, ¿cómo tejen las telas las arañas?, ¿por qué huelen las flores?, ¿cómo es el cuerpo por dentro? Las hipótesis muestran los límites de nuestra experiencia y nos mueven a ampliarlos; ayudan a identificar ideas previas y a definir u orientar la investigación. El dibujo, así planteado, hace visible nuestro pensamiento de forma inmediata en aspectos que son difíciles de verbalizar y sirve de mapa para la reflexión.


En esta propuesta proyectamos el dibujo de hipótesis en un papel de gran formato en el suelo. Sobre él, alineados en el centro, situamos diferentes elementos, (de origen vegetal, mineral y animal), que recogimos en un paseo por la playa (y que después devolveremos a su lugar de origen con nuestra bolsa de la naturaleza). Como si fuéramos naturalistas, introducimos una actitud de curiosidad hacia aquellos elementos con preguntas: ¿qué son? ¿de dónde vienen? ¿a quién pertenecen? ¿cómo han surgido?... Algunos elementos no sabíamos muy bien qué eran o de dónde procedían, pero entre todos planteamos hipótesis sobre esas cuestiones que trasladamos de forma gráfica en el papel.

Uno de los elementos lo identificamos rápidamente: era una pluma pero ¿de qué ave? y ¿dónde viviría? ¿cómo sería su nido?... De otro elemento averiguamos que podía ser un huevo de un elasmobranquios (una raya o un tiburón), pero eso hizo que surgieran todavía más preguntas ¿qué animal sería?, ¿de que tamaño?, ¿qué comería?...


Utilizando carboncillo como medio trazador, el mural empezó a llenarse de dibujos de hipótesis que abrían nuevas preguntas y nos servían para reflexionar sobre el mundo natural que nos rodea. De esta forma, el dibujo mural se convierte también en una acción motivadora que nos permite iniciar distintos proyectos con otros materiales. En este caso continuamos un proyecto de aves a través del dibujo y el barro utilizando libros informativos para ampliar nuestro conocimiento.


872 visualizaciones0 comentarios

Comments


bottom of page