top of page
  • Foto del escritorescola imaxinada

O debuxo múltiple / El dibujo múltiple

Actualizado: 5 jun 2023

Partimos de diferentes elementos con texturas, redes, fíos, papeis, teas, follas, etc. e fotocopiánse directamente na pantalla da fotocopiadora. Podería considerarse como unha variación do frottage.


É importante o ensaio do xesto e a disposición dos obxectos na pantalla, que permite realizar variacións no caso de non obter o resultado desexado.


Incídese na selección da textura e a composición, e explórase a idea de «bosquexo» e «seriación», en canto imaxes que poden repetirse e renovarse.


Bosquexo, en canto procura rápida do resultado por medio da fotocopia en branco e negro, permite valorar o xogo de contrastes, de texturas, claroescuros, tramas, masas, relación figura fondo, etc.


Seriación porque facilita reproducir a mesma imaxe a un custo reducido e con gran inmediatez, ao mesmo tempo que posibilita variacións no obxecto inicial que se reproduce, a modo de secuencia. 

El dibujo múltiple


Partimos de diferentes elementos con texturas, redes, hilos, papeles, telas, hojas, etc. y se fotocopian directamente en la pantalla de la fotocopiadora. Podría considerarse como una variación del frottage.


Es importante el ensayo del gesto y la disposición de los objetos en la pantalla, que permite realizar variaciones en el caso de no obtener el resultado deseado.


Se incide en la selección de la textura y la composición, y se explora la idea de «boceto» y «seriación», en cuanto imágenes que pueden repetirse y renovarse.

Boceto, en cuanto búsqueda rápida del resultado por medio de la fotocopia en blanco y negro, permite valorar el juego de contrastes, de texturas, claroscuros, tramas, masas, relación figura fondo, etc.

Seriación porque facilita reproducir la misma imagen a un coste reducido y con gran inmediatez, al mismo tiempo que posibilita variaciones en el objeto inicial que se reproduce, a modo de secuencia.


397 visualizaciones0 comentarios

Comments


bottom of page