top of page
  • Foto del escritorescola imaxinada

Recursos: El Aprendizaje por Proyectos

Actualizado: 21 dic 2019

Un proxecto é unha investigación extensa e profunda dun tema do mundo real. Os nenos e nenas adquiren comprensión e coñecementos profundos ao buscar respostas ás súas preguntas, mediante ricas investigacións.

Este libro da editorial Morata é un bo recurso para iniciarse no traballo por proxectos nas etapas de Infantil e Primaria. Achega un marco teórico conciso onde establece a diferenza entre unidades temáticas e proxectos e as súas estruturas e, posteriormente, recolle diversos proxectos realizados por nenos e nenas en fases flexibles. Un libro moi visual do que destacamos a sinxeleza dos textos e a importancia da imaxe na documentación dos procesos.


Un proyecto es una investigación extensa y profunda de un tema del mundo real. Los niños y niñas adquieren comprensión y conocimientos profundos al buscar respuestas a sus preguntas, mediante ricas investigaciones.

Este libro de la editorial Morata es un buen recurso para iniciarse en el trabajo por proyectos en las etapas de Infantil y Primaria. Aporta un marco teórico conciso donde establece la diferencia entre unidades temáticas y proyectos, estructura y desarrolla los proyectos en fases flexibles y, finalmente, recoge diversos proyectos realizados por niños y niñas. Un libro muy visual del que destacamos la sencillez de los textos y la importancia de la imagen en la documentación de los procesos.


298 visualizaciones0 comentarios

Comments


bottom of page