top of page
  • Foto del escritorescola imaxinada

Creando personaxes II

Actualizado: 19 ago 2022

Seguindo a dinámica do debuxo colaborativo, continuamos co debuxo dun personaxe inventado de forma lúdica e espontánea. Neste caso a donicela Marcela.

A continuación mostramos o texto que utilizamos (a primeira frase é a presentación, para facernos unha idea do personaxe e non se debuxa). Un narrador le unha frase que describe a característica dun personaxe e cada participante debúxaa. Logo pasa o papel a outra persoa ao seu lado de tal forma que se fan tantos debuxos como participantes.


A donicela Marcela

Son unha donicela brava e discreta, o meu nome, Marcela.


Teño a cabeza nerviosa, redonda e miúda

O fociño aínda máis nervioso, negro e vigoroso

Os ollos coma dúas pequenas pedras de acibeche.

O pescozo robusto para romper pescozos.

As orellas pequerrechas como as dos ratos.

O corpo alongado e sinuoso, sempre facendo eses.

As patiñas de diante bailadoras,

e as de atrás musculosas de tanto argallar.

O pelo, que pelo!! Suave e brillante como dun anuncio da televisión.

A cola sempre alerta, non vaia ser o demo que acabe no abrigo dun burgués.


Ao acabar compartimos as producións e observamos a diversidade de resultados


Nesta ocasión, continuamos a proposta utilizando o retroproxector, como vimos na entrada "facemos cinema". Por grupos, imaxinan a historia da donicela Marcela e debúxana secuenciada sobre os acetatos, a modo de película de cinema. Unha vez rematada, nárrana aos demais mentres a proxectan. É interesante observar como a mesma descrición do animal permite posibilidades expresivas e narrativas ilimitadas. 

CREANDO PERSONAJES II


Siguiendo la dinámica del dibujo colaborativo, continuamos con el dibujo de un personaje inventado de forma lúdica y espontánea. En este caso la comadreja Marcela.

A continuación mostramos el texto que utilizamos (la primera frase es la presentación del personaje y no se dibuja). En este dibujo colaborativo una persona lee una frase que describe una característica del personaje y cada participante la dibuja con un útil trazador. Luego pasa el papel a otra persona a su lado de tal forma que se hacen tantos dibujos como participantes.La comadreja Marcela

Son una comadreja brava y discreta, mi nombre, Marcela.


Tengo la cabeza nerviosa, redonda y menuda.

El hocico aún más nervioso, negro y vigoroso.

Los ojos como dos pequeñas piedras de azabache.

El cuello fuerte para romper cuellos.

Las orejas pequeñas como las de los ratones.

El cuerpo alargado y sinuoso, siempre haciendo eses.

Las patitas de delante bailadoras, y las de atrás musculosas de tanto trabajar.

El pelo, qué pelo!! Suave y brillante cómo de un anuncio de la televisión.

La cola siempre alerta, no vaya ser el diablo que acabe en el abrigo de un burgués.


Al acabar compartimos las producciones y observamos la diversidad de resultados


En esta ocasión, continuamos la propuesta utilizando el reproductor, como vimos en la entrada "hacemos cine". Por grupos imaginan la historia de la comadreja Marcela y la dibujan secuenciada sobre los acetatos, a modo de película de cine. Una vez finalizada, la narran a los demás mientras la proyectan. Es interesante observar como la misma descripción del animal permite posibilidades expresivas y narrativas ilimitadas.
456 visualizaciones0 comentarios

Comments


bottom of page