top of page
  • Foto del escritorescola imaxinada

O monicreque do entroido / El muñeco del carnaval

Actualizado: 5 jun 2023


Chega o entroido, e con el, moitas escolas organizan actividades relacionadas con esa celebración. Non obstante, en non poucas ocasións, esta actividade acábase reducindo a un "festival escolar" dirixido a exhibir un produto estandarizado – os disfraces de debuxos animados ou películas de moda–, desaproveitando unha oportunidade de traballar un proceso creativo cos nenos e nenas sobre esa tradición e sobre o seu contexto.


O monicreque do entroido é unha proposta que levamos a cabo para afondar en aspectos sobre o entroido tradicional. Partindo da análise de diferentes disfraces tradicionais podemos observar o seu vínculo coa natureza: atopamos motivos animais, vexetais, de astronomía; tamén referencias a lendas ou acontecementos dese lugar. Formalmente aparecen cuestións que se repiten como o colorido, a superposición de capas, o barroquismo, os elementos sonoros, etc. Un recurso para levar á aula poden ser os libros Entruidos e mascaradas na Galiza (Semente) ou É tempo de Entroido (Xerais).

Se nunha proposta anterior utilizabamos esta análise para construír unha máscara, nesta ocasión traballamos con papel e volume para realizar un boneco do entroido: figuras entre bestas e humanas que recollen algunhas das características observadas.


As formas fanse con papel e empréganse grampas ou cinta de pintor para darlle volume. Neste caso traballouse inicialmente con papel branco e logo incorporáronse cartolinas de cores nas superposicións con algún detalle para personalizar o monicreque. Traballar primeiro cunha única cor permítenos centrarnos máis no volume en canto forma e, posteriormente ao incorporar a cor, buscar unha ornamentación coidada e pensada para esa forma.

Unha vez rematadas faise un debuxo de observación con carboncillo. O debuxo de observación permítenos reparar no volume desde diferentes ángulos, descubrir detalles antes inadvertidos, e incorporar novas experiencias e posibilidades de proseguir coa nosa investigación. Podemos continuar a proposta incidindo en aspectos narrativos, outorgarlle ao noso boneco, un nome, unha historia, unha tradición, teatralizar con eles empregando diferentes técnicas como a caixa conto, o diorama, o teatro de sombras etc.


 

El muñeco del carnaval


Llega el carnaval, y con él muchas escuelas organizan actividades relacionadas con esa celebración. Sin embargo, en no pocas ocasiones, esta actividad se acaba reduciendo a un "festival escolar" dirigido a exhibir un producto estandarizado desde el adulo –los disfraces de dibujos animados o películas de moda– desaprovechando la oportunidad de trabajar un proceso creativo con los niños y niñas sobre esa tradición o sobre su contexto.


El muñeco del carnaval es una propuesta que llevamos a cabo para profundizar en aspectos sobre el carnaval tradicional. Partiendo de la observación y del análisis de diferentes disfraces tradicionales podemos observar su vínculo con la naturaleza: motivos de animales, vegetales, de astronomía; también referencias a leyendas o acontecimientos de ese lugar. Formalmente aparecen cuestiones que se repiten como el colorido, la superposición de capas, el barroquismo, los elementos sonoros, etc. Un recurso para utilizar sobre el carnaval en Galicia puede ser el libro É tempo de Entroido (Xerais) o Entruidos e mascaradas na Galiza (Semente).


Si en una propuesta anterior utilizábamos este análisis para construir una máscara, en esta ocasión trabajamos con papel y volumen para realizar el muñeco del carnaval: figuras entre bestias y humanas que recogen algunas de las características observadas.


Las formas se hacen con papel y se emplean grapas o cinta de pintor para darles volumen. En este caso se trabajó inicialmente con papel blanco y luego se incorporaron cartulinas de colores para las superposiciones en algún detalle para personalizar el muñeco. De esta manera, trabajar primero con un único color nos permite centrarnos más en el volumen en cuanto forma y, posteriormente al incorporar el color, buscar una ornamentación cuidada y pensada para esa forma.

A continuación se hace un dibujo de observación con carboncillo del muñeco. El dibujo de observación nos permite reparar en el volumen desde diferentes ángulos, descubrir detalles antes inadvertidos, e incorporar nuevas experiencias y posibilidades de proseguir con nuestra investigación. Podemos continuar la propuesta incidiendo en aspectos narrativos, otorgarle a nuestro muñeco, un nombre, una historia, una tradición, teatralizar con ellos utilizando diferentes técnicas como la caja cuento, el diorama, el teatro de sombras, etc.


508 visualizaciones0 comentarios

Comentários


bottom of page