top of page
  • Foto del escritorescola imaxinada

Dioramas de texturas

Actualizado: 22 mar 2020


O diorama, entendido como a construción dunha escena, é un medio que admite numerosas técnicas (debuxo, colaxe, modelado...) e permite axuntar diferentes disciplinas, conectando as artes visuais coa literatura, o teatro ou a música. Se na proposta do diorama anterior partiamos das manchas de tinta, nesta ocasión utilizamos papeis onde rexistramos texturas coa técnica do frottage (esta técnica permite unha maior inmediatez que a tinta, xa que non necesita dun tempo de secado).


Creamos primeiro o noso material de traballo: papeis onde rexistramos as texturas da nosa contorna, fregando diversas superficies con grafito, ceras o lápices. Unha vez preparados, cortamos os papeis en diferentes formas ao azar. Isto facémolo para evitar a reprodución de figuras estereotipadas e potenciar a creatividade mediante o xogo simbólico. Así, se quero crear un animal, teño que unir diferentes formas ata conformalo no canto de, directamente, recortar a silueta do animal. Pero tamén se podería non recortar os papeis e traballar desta maneira, depende de como queiramos enfocar a proposta.


Nesta ocasión decidimos partir dun poema para, a partir da súa lectura, realizar o diorama en base ás imaxes que nos suxire. Cando levamos a cabo talleres con nenas e nenos preferimos empregar textos creados por elas, con todo, nesta ocasión, con alumnado en formación, introducimos a figura da poeta xaponesa Kaneko Misuzu para enriquecer os seus referentes.


Lemos o poema e comezamos a realización dos dioramas. As figuras e imaxes créanse unindo as formas recortadas, ben con pegamento ou adhesivo, situándoas despois sobre papeis en branco que fan de escenario. Ás veces utilizamos algún elemento, como paus ou escarvadentes cravados ou pegados á parede, para colgar algunhas figuras cun fío e potenciar así a profundidade da escena.

Unha vez acabados, iluminamos os nosos dioramas (podemos empregar luces de cores tal como vimos na proposta da lámpada) e lemos os poemas en alto ao resto de grupos. Luz, textura, forma e palabra combínanse convertendo o noso poema en imaxe.


----


El diorama, entendido como la construcción de una escena, es un medio que admite numerosas técnicas (dibujo, collage, modelado...) y permite aunar diferentes disciplinas, conectando las artes visuales con la literatura, el teatro o la música. Si en la propuesta del diorama anterior partíamos de las manchas de tinta, en esta ocasión utilizamos papeles donde registramos texturas con la técnica del frottage (esta técnica permite una mayor inmediatez que la tinta, que necesita de un tiempo de secado).


Creamos primero nuestro material de trabajo: papeles donde registramos las texturas de nuestro entorno, frotando diversas superficies con grafito, ceras o lápices. Una vez preparados, cortamos los papeles en diferentes formas al azar. (Esto lo hacemos para evitar la reproducción de figuras estereotipadas y potenciar la creatividad mediante el juego simbólico. Por ejemplo si quiero crear un animal, tengo que unir diferentes formas hasta conformarlo en vez de directamente recortar la silueta del animal. Pero también podemos no recortar los papeles y trabajar de esta manera, depende de cómo queramos enfocar la propuesta).


En esta ocasión decidimos partir de un poema para, a partir de su lectura, realizar el diorama en base a las imágenes que nos sugiere. Cuando llevamos a cabo talleres con niñas y niños preferimos emplear textos creados por ellas, sin embargo, en esta ocasión, con alumnado en formación, introducimos la figura de la poeta japonesa Kaneko Misuzu para enriquecer sus referentes.


Leímos el poema y comenzamos la realización de los dioramas. Las figuras e imágenes se crean uniendo las formas recortadas, bien con pegamento o adhesivo, situándolas después sobre papeles en blanco que hacen de escenario. A veces utilizamos algún elemento, como palos o palillos clavados o pegados a la pared, para colgar algunas figuras con un hilo y potenciar así la profundidad de la escena.

Una vez acabados, iluminamos nuestros dioramas (podemos emplear luces de colores tal como vimos en la propuesta de la lámpara) y leemos los poemas en alto al resto de grupos. Luz, textura, forma y palabra se combinan convirtiendo nuestro poema en imagen.


ROCÍO


Non llo direi a ninguén:


Esta mañá no fondo do xardín,

unha flor derramou unha bágoa.


Porque se corre o rumor

e a abella escóitao,


irá e devolveralle o seu nectar

coma se fixese mal


ROCÍO


No se lo diré a nadie:


Esta mañana en el fondo del jardín,

una flor derramó una lágrima.


Porque si corre el rumor

y la abeja lo oye,


irá y le devolverá su nectar

como si hubiera hecho mal


CAPAS DE NEVE


A neve que está enriba

debe de sentir frío,

a luz da lúa, xeada, atravésaa


A neve que está debaixo

debe de sentir o peso de centos

de persoas sobre ela


A neve que está no medio

debe de sentirse soa

sen ceo, sen terra

que mirar.


CAPAS DE NIEVE


La nieve que está encima

debe de sentir frío,

la luz de la luna, helada, la atraviesa


La nieve que está debajo

debe de sentir el peso de cientos

de personas sobre ella


La nieve que está en medio

debe de sentirse sola

sin cielo, sin tierra

que mirar.


É ESTRAÑO


É estraño que

as pingas de choiva prateadas

caian das nubes negras


É estraño que

os vermes de seda vólvanse brancos

cando comen as follas verdes da morera


É estraño que as flores da lúa ábranse soas

sen que ninguén as coide


É estraño que

a xente á que pregunto se ría e diga:

"simplemente é así"


ES EXTRAÑO


Es extraño que

las gotas de lluvia plateadas

caigan de las nubes negras


Es extraño que

los gusanos de seda se vuelvan blancos

cuando comen las hojas verdes de la morera


Es extraño que las flores de la luna se abran solas

sin que nadie las cuide


Es extraño que

la gente a la que pregunto se ría y diga:

"simplemente es así"


SE EU FOSE UNHA FLOR


Se eu fose unha flor

sería unha boa nena.


Sen camiñar nin

falar que travesura podía facer? í


Pero se alguén dixese

"Odio a esa flor!"

tras anoxarme, murcharíame.


Se eu fose unha flor, despois de todo

non podíar ser unha boa nena,

como tampouco nunca poderei ser unha flor.


SI YO FUERA UNA FLOR


Si yo fuera una flor

sería una buena niña.


Sin caminar ni hablar

¿qué travesura podía hacer?í


Pero si alguien dijera

"¡Odio a esa flor!"

tras enojarme, me marchitaría.


Si yo fuera una flor, después de todo

no podíar ser una buena niña,

como tampoco nunca podré ser una flor.


645 visualizaciones0 comentarios

Comments


bottom of page